lördag 18 april 2015

17 april, fredag, Suwo

Strömlöst på morgonen, strömlöst på eftermiddagen, men till kvällen fick vi både el och internet.
Dagens klinik är Suwo, med fin asfalterad väg nästan hela vägen.  Kliniken inryms i en kyrka som invigdes för bara ett och ett halvt år sedan. Även här har jag min mottagning i sakristian medan resten av teamet arbetar i varsitt hörn av kyrkorummet.Vanligaste diagnos på alla mottagningarna är malaria, idag 9 av 30, men annars är det en spridning av diagnoser som är vanliga också i Sverige. De flesta vuxna patienter är "farmers", hårt kroppsarbetande och många med problem från rörelseorganen.

Den bild jag får av den offentliga sjukvården är ofta frustrerande och oförståelig. Vi har en förteckning över sjukhus vi kan remittera till för ytterligare utredning eller behandling, men patienterna har ofta inte råd med sjukhusavgifterna. Informationen om gjorda undersökningar och rekommenderade behandlingar ges inte eller uppfattas inte av patienterna och de givna behandlingarna skiljer sig mycket från vad vi är vana vid. Antibiotikaförskrivningen är mycket hög, ofta flera antibiotika samtidigt och i injektionsform.

En av dagens patienter var en medelålders man med mycket stark misstanke på grön starr, en smärtsam ögonsjukdom som obehandlad leder till blindhet. Jag ville remittera honom till sjukhuset med ögonspecialist, men han berättade att han redan varit där. Han hade kvitto från 3 besök, men hade inte fått reda på utredningsresultat och inte fått någon behandling eller medicinering. Nu hade han inte pengar till något fler besök utan bad att få smärtstillande i stället.

De flesta barn som jag möter är rädda för mig, framför allt barn som varit i kontakt med sjukvården tidigare, men här är två syskon som till och med efter provtagning ville leka lite tittut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar